PUBLIC RELATION บริการประชาสัมพันธ์

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

PUBLIC RELATION บริการประชาสัมพันธ์

เราพร้อมให้บริการด้านการ PR หรือประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของคุณ  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับแบรนด์  สร้างความเข้าใจโน้มน้าวใจและความน่าเชื่อถือ  ด้วยประสบการณ์ตลอดหลายปี  บวกกับทีมงานมืออาชีพของเราทำให้งาน PR ของ WIN WIN PRPLUS CO.,LTD. เป็นที่ยอมรับในวงการโฆษณาประชาสัมพันธ์  เราพร้อมให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ครบวงจรดังนี้

 • ให้คำปรึกษาด้านการ PR
 • ให้บริการทุกสื่อประชาสัมพันธ์
 • ดูแลงาน PR ครบวงจร
 • รับออกแบบ คิดคำโฆษณาต่าง ๆ
 • บริการ PR แบรนด์ ธุรกิจทุกประเภท
 • บริการเขียนข่าว PR
 • บริการ PR ออกรายการโทรทัศน์
 • ติดต่อนำธุรกิจออกรายการต่าง ๆ
 • ติดต่อเป็นสปอนเซอร์รายการ
 • รับจัดโครงการประชาสัมพันธ์
 • บริการป้ายโฆษณา
 • รับทำสปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์

บริการเชิญสื่อมวลชนทำข่าว