Event

บริการจัดการอีเวนท์แบบครบวงจร ตั้งแต่การคิดรูปแบบงานเพื่อให้ตอบสนองต่อจุดประสงค์และตรงกับกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งออกแบบโครงสร้าง จำดทำลำดับงาน คิดกิจกรรมอย่างสร้างวรรค์ไม่ซ้ำใคร รวมไปถึงการทำพีอาร์ประชาสัมพันธ์ เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ทำข่าว เขียนข่าวให้อีเวนท์ของคุณเป็นที่จดจำและประทับใจ เช่น งานเปิดตัวสินค้าหลากหลายรูปแบบ งานแถลงข่าว Road Show Flash mob งานคอนเสริร์ต แฟชั่นโชว์ งานแรลลี่ งานเข่งขันกีฬาต่างๆ