Page Management

บริการสร้าง/ดูแล Facebook, Instagram ของสินค้าหรือบริการ ครอบคลุมตั้งแต่การคิดคอนเทนต์ให้ดึงดูด น่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย และตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทำ Artwork โดยทีมงานมืออาชีพ (ภาพถูกลิขสิทธิ์) วางแผนการโพสลงสื่อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า

วางกลยุทธ์การโฆษณาผ่านทาง ONLINE (FACEBOOK FAMPAGE) •
สร้างเพจใหม่ พร้อมลงข้อมูลระบบการบริการของร้านค้า •
สร้าง LINE OFFICIAL ACCOUNT ของเบรนด์ •
สร้าง PROFILE OICTURE 1 รูป •
สร้าง COVER PHOTO 1 รูป •

• สร้าง ARTWORK จำนวน 5 ภาพ พร้อมโพสลงเพจ
• แชร์ LINK อัพเดทข่าวสารทั่วไปหรือบทความที่สอดคล้องกับสินค้า
• จำนวน 2 แชร์
• ยิง AD โฆษณาฟรี ไม่คิดค่าบริการ

วางกลยุทธ์การโฆษณาผ่านทาง ONLINE (FACEBOOK FAMPAGE) •
สร้าง CONTENT และ ARTWORK จำนวน 10 ภาพ พร้อมโพสลงเพจ •
PRODUCT INFORMATION AD ○
CREATIVE AD ○
REVIEW AD ○
สร้าง CONTENT และ VIDEO MOTION จำนวน 1 คลิป พร้อมโพสลงเพจ •

• แชร์ LINK อัพเดทข่าวสารทั่วไปหรือบทความที่สอดคล้องกับสินค้า จำนวน 5 แชร์
• สร้าง CAMPAIGN ส่งเสริมการขาย 1 CAMPAIGN
• ยิง AD โฆษณาฟรี ไม่คิดค่าบริการ
• แถมฟรี !! ถ่ายภาพ PACKSHOT สินค้าความละเอียดสูง
• แถมฟรี !! สร้างเพจสินค้าและ LINE OA (ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มี)

วางกลยุทธ์การโฆษณาผ่านทาง ONLINE (FACEBOOK FAMPAGE) •
สร้าง CONTENT และ ARTWORK จำนวน 20 ภาพ พร้อมโพสลงเพจ •
PRODUCT INFORMATION AD ○
CREATIVE AD ○
REVIEW AD ○
สร้าง CONTENT และ VIDEO MOTION จำนวน 3 คลิป พร้อมโพสลงเพจ •
แชร์ LINK อัพเดทข่าวสารทั่วไปหรือบทความที่สอดคล้องกับสินค้า จำนวน 8 แชร์ •

• สร้าง CAMPAIGN ส่งเสริมการขาย 2 CAMPAIGN
• ตอบ COMMENT เบื้องต้น
• ยิง AD โฆษณาฟรี ไม่คิดค่าบริการ
• แถมฟรี !! ถ่ายภาพ PACKSHOT สินค้าความละเอียดสูง
• แถมฟรี !! สร้างเพจสินค้าและ LINE OA (ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มี)
• แถมฟรี !! วางแผนการตลาดอื่นๆ เช่น สื่อออฟไลน์, โปรโมทสินค้าผ่าน INFLUENCER เป็นต้น

• วางกลยุทธ์การโฆษณาผ่านทาง ONLINE (FACEBOOK FAMPAGE)
• สร้าง CONTENT และ ARTWORK จำนวน 30 ภาพ พร้อมโพสลงเพจ (ทุกวัน)
○ PRODUCT INFORMATION AD
○ CREATIVE AD
○ REVIEW AD
• สร้าง CONTENT และ VIDEO MOTION จำนวน 5 คลิป พร้อมโพสลงเพจ
• แชร์ LINK อัพเดทข่าวสารทั่วไปหรือบทความที่สอดคล้องกับสินค้า จำนวน 15 แชร์

• สร้าง CAMPAIGN ส่งเสริมการขาย 3 CAMPAIGN
• ตอบ COMMENT เบื้องต้น
• ยิง AD โฆษณาฟรี ไม่คิดค่าบริการ
• แถมฟรี !! ถ่ายภาพ PACKSHOT สินค้าความละเอียดสูง
• แถมฟรี !! สร้างเพจสินค้าและ LINE OA (ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่มี)
• แถมฟรี !! ARTWORK วันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่นวันพ่อ, วันแม่, วันพืชมงคล ฯลฯ
• แถมฟรี !! วางแผนการตลาดอื่นๆ เช่น สื่อออฟไลน์, โปรโมทสินค้าผ่าน INFLUENCER เป็นต้น